Stránka histórie slovenského závesného lietania


MSR 1994

   Keďže sa v roku 1994 nepodarilo odlietať dostatočný počet kôl, bolo  

     rozhodnuté pokračovať v súťaži  Majstrovstvá Slovenska v roku 1995

ME 1994

   Majstrovstvá Európy vo Francúzsku - LARAGNE
 

Domov