Stránka histórie slovenského závesného lietania


Návrat

Výsledky predmajstrovstiev Európy 2007 Rakúsko Greifenburg

http://www.drachenflieger.at/pdf-2007.php?d=0&kat=ergebnisse&sprache=2&aus=s&pos=0&action=n